Festival Borštnikovo srečanje

Nahajate se na arhiviranem spletnem mestu 54. Festivala Borštnikovo srečanje - za obisk aktualnega spletnega mesta, kliknite tukaj.

54. Festival Borštnikovo srečanje

14.—27. oktober 2019 | Maribor, Slovenija

Skok na vsebino // Skok na meni

Festival Borštnikovo srečanje - Uvodna stran

54. Festival Borštnikovo srečanje


Baletno izobraževanje v Sloveniji od predšolske vzgoje do II. bolonjske stopnje

Okrogla miza v organizaciji Alma mater Europaea – Akademija za ples

Na sporedu

26.10.2019, sobota / 11:00 / Alma Mater Europaea
Baletno izobraževanje v Sloveniji od predšolske vzgoje do II. bolonjske stopnje

Diplomantke baletnega oddelka Alma Mater Europaea – Akademije za ples bodo predstavile svoje raziskovalno delo v času študija. Mentor diplomantk je izr. prof. dr. Svebor Sečak, dekan Alma Mater Europaea – Akademije za ples.

  • Helena Krieger bo predstavila značilnosti predšolske vzgoje in baletne šole od 1. do 6. razreda baletnega izobraževanja. Obravnavala bo baletno šolanje na obeh slovenskih konservatorijih za glasbo in balet ter na glasbenih šolah, kjer poteka pouk baleta na osnovni stopnji,
  • Martina Svetina bo predstavila izvlečke empiričnega dela diplomske naloge, v kateri primerja slovenski sistem baletnega šolanja s hrvaškim in madžarskim,
  • Claudia Sovre bo predstavila vlogo učitelja baleta v izobraževalnem procesu, 
  • Branka Popovici vlogo učitelja v začetnem baletnem izobraževanju, 
  • Manca Raušl Kodrič pa pravno podlago in postopek sprememb vzgojno izobraževalnih programov.

Vabljeni strokovnjaki k vključitvi v razpravo.  


Iskalnik